Magazinul Luceafarul
  Despre Noi
  Alte Facilitati
  Parteneri
  Noutati
  Targuri si Expozitii
  Orar de Functionare
  Contact
Newsletter
Dezabonare | Termeni si conditii
 
Intrebari frecventeA.G.A.Rapoarte curenteRapoarte trimestriale
Rapoarte semestrialeRapoarte anuale  
Important
Bussines
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Intrebarile se pot transmite prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin adresa de e-mail office@luceafarul.ro.

Intrebarile trebuie insotite de o copie a documentului care atesta identitatea actionarului.
Intrebari referitoare la Convocatorul AGEA din data de 01 noiembrie 2017
Intrebari catre LUCEAFARUL S.A.
referitor la Convocatorul AGEA din data de 01 noiembrie 2017
formulate de dl DUMEA PETRICA IRINEL in calitate de actionar al societatii


1.Care este valoarea de piata a a imobilului format din 83757-C1-U4 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.2, Ap.4, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1402,46mp si 83757-C1-U5 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.3, Ap.5, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1384,38mp ?
Răspuns: Valoarea de piata a acestui imobil este de 3.578.000 lei.

2. Exista raport de evaluare si stabilire a valorii de piata a imobilelor si drepturilor ce urmeaza a fi instrainate, valoare valabil stabilita la data instrainarii?
Răspuns: Da.

3.Care este valoarea creantei creditorului si daca exista raport de evaluare avand in vedere faptul ca din acordul prezentat rezulta faptul ca valoarea creantei este echivalenta cu valoarea bunurilor imobile si a altor drepturi reale ce vor fi transmise catre creditor?
Răspuns: Valoarea creanței este de 3.524.450,04 lei și reprezintă echivalentul pachetului de acțiuni la prețul evaluat de 52,68 lei. Prețul acțiunilor a fost determinat de un evaluator expert autorizat independent desemnat de ORC Bacău.

4. De ce sa raportat in piata prin raport curent ca valoarea actiunilor a fost achitata actionarilor care s-au retras din societate?
Răspuns: Nu s-a raportat ca valoarea actiunilor a fost achitata actionarilor care s-au retras din societate. S-a raportat faptul ca s-a incheiat termenul legal pentru plata valorii actiunilor actionarilor care s-au retras din societate.

5. Care este motivul pentru care ati respins dreptul de retragere din societate a actionarului Dumea Petrica Irinel ?
Răspuns: Solicitarea dreptului de retragere nu s-a efectuat în termenul legal, termen comunicat pieței.

6. Care este motivul pentru care se incalca drepturile actionarilor minoritari privitoare la retragerea din societate si daca in afara de actionarul Dumea Petrica Irinel au mai fost actionari carora li s-a respins dreptul de a se retrage din societate?
Răspuns: Societatea nu a incalcat drepturile actionarilor minoritari privitoare la retragerea din societate. Nu exista nici un actionar in aceasta situatie.

7. Care sunt motivele pentru care nu comunicati actionarilor Raportul de Evaluare al actiunilor pentru a fi studiat si eventual contestat, cunoscut fiind faptul ca nelegalitatea intocmirii acestui raport atrage nelegalitate intregii proceduri de retragere de la tranzactionare?
Răspuns: Raportul de Evaluare al actiunilor poate fi studiat de acționari la sediul societății.

8. Raportul de evaluare a fost efectuat in termenul stabilit de ASF si daca nu, de ce nu s-a instiintat ASF pentru a lua masurile si sanctiunile de vigoare?
Răspuns: Raportul de evaluare a fost efectuat in termenul stabilit de ASF corelativ cu legislația în vigoare.

9. Care este Hotarea AGEA prin care s-a aprobat dreptul de retragere a actionarilor din societate?
Răspuns: Dreptul de retragere a actionarilor din societate a fost stabilit în baza Legii nr. 151 din 22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, a Regulamentului nr. 17 din 28.11.2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate și a Deciziei A.S.F. nr. 903 din data de 18.04.2016 referitoare la exercitarea dreptului de retragere din Societate.

10. Care este Hotarea AGEA prin care s-a aprobat raportul de evaluare a pretului pe actiune?
Răspuns: Pretului pe actiune a fost stabilit în baza Legii nr. 151 din 22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, a Regulamentului nr. 17 din 28.11.2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate și a Deciziei A.S.F. nr. 903 din data de 18.04.2016 referitoare la exercitarea dreptului de retragere din Societate.

11. De ce nu s-au efectuat comunicarile prin scrisoare recomandata, cerute de legislatia in vigoare catre actionarii care nu au participat la AGEA?
Răspuns: Comunicările sau realizat prin rapoarte curente conform legislației în vigoare.

12. Ce se vor intampla cu actiunile rescumparate de societate ca urmare a retragerii din societate a unor actionari?
Răspuns: Societatea va proceda la implementarea unei măsuri adecvate în termenul legal.

13. Actionarii care s-au retras din societate mai au drept de vot in cadrul AGEA ?
Răspuns: Pana la finalizarea procedurilor specifice actionarii care s-au retras din societate au drept de vot in cadrul AGEA. Actiunile sunt doar suspendate de la tranzactionare.

14. Care dintre actionarii care sau retras din societate au primit pretul actiunilor?
Răspuns: Nici un actionar.

15. Care este modul prin care se cedeaza dreptul de servitute, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit?
Răspuns: Cu titlu gratuit.

16. Au mai fost incheiate acorduri de dare in plata sau de vanzare si cu alti actionari si daca da care sunt spatiile afectate si actionarii care vor primi parti din imobil?
Răspuns: Nu.

17. Care este calitatea D-lui Bilis Ion-Iustin in cadrul S.C. Luceafarul S.A. precum si daca mandatul acestuia este cu titlu gratuit sau remunerat?
Răspuns: Este angajat al Societății Luceafarul S.A. Mandatul supus votului AGEA este cu titlu gratuit.

 
Magazine
A/3
ARTIZANAT
BABYLAND
BIBI
BOLLERO
CATENA
CINEMA DONNA
CLEOPATRA
DRAGON shop
EXPOZITIE DE MOBILA
FORNETTI
GAMA SIBIU
GARANTIBANK
GRIFF
INRAMARI PROFESIONALE
JOLIDON
LUMEA CARTII
MIRANO
ROBEST
SEVDA
THE BEST
 
 
 
Magazinul Luceafarul
 
ParteneriMagazineNoutatiPentru ActionariContact
 
 
 Web design for Business by LOGIC INDUSTRY.COM. Copyright © Luceafarul S.A. 2012. Toate drepturile rezervate.